Autobedrijf Van Wijk Kennemerland B.V. 

 

Autobedrijf Van Wijk Kennemerland B.V. is van oorsprong een Overveens bedrijf.
In 1926 nam de toen 20-jarige heer J.H.F. van Wijk een bestaand bedrijfje, genaamd “Herman Freudenborg”, over dat was gevestigd aan het Zantvoorterpad.De naam van het bedrijfje werd gewijzigd in “Super Service Garage van Wijk”.
De activiteiten als rijwiel- en motorrijwielspecialist werden met hart en ziel voortgezet, met als belangrijke speerpunt het agentschap van het Engelse motormerk Matchless. Daarnaast werd een drietal automobielen (Clyno’s) verhuurd.


Gaandeweg kreeg echter de automobiel de zakelijke overhand.
Eind jaren ‘30 van de vorige eeuw werd omgezien naar een nieuw bedrijfspand. Nieuwbouw in het centrum van Overveen voorzag in deze behoefte. In 1938 volgde de aanstelling tot agent van Auto Union, een grote Duitse automobielfabrikant met de merken DKW, Hoch, Wanderer en Audi.


Gedurende de tweede wereldoorlog lag het bedrijf vrijwel stil. Na de oorlog begon de economie weer te draaien en werden de bedrijfsactiviteiten weer opgestart, met onder andere een Packard en een Hupmobile in de verhuur, de verkoop van benzine en het sleutelen aan allerhande automerken.


In 1949 verkreeg de heer van Wijk het officiële dealerschap voor Mercedes-Benz personenauto’s voor Haarlem en omgeving.


In 1967 nam de heer Th. Van Wijk samen met zijn broer de activiteiten van zijn vader over.


In de jaren die volgden werd duidelijk dat er vanwege groei en veranderende eisen vanuit de markt naar een andere huisvesting moest worden omgezien. Aldus geschiedde en in 1989 werd het huidige pand aan de Zijlweg / hoek Westelijke Randweg, na een ingrijpende verbouwing, betrokken.


Het “oude”pand werd door de heer K. van Wijk aangehouden ten behoeve van het door hem verworven Saab dealerschap.
In 1997 werd, vanwege voortdurende groei, opnieuw verbouwd en werd de bedrijfsruimte met zo’n 30% vergroot.

Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart